(bedragen x € 1.000,-)

Stand 31 december 2017

23.096

Resultaat Tussenrapportage 2017

-2.977

Resultaat Jaarrekening 2017

1.245

Stand 1 januari 2018

21.364

Toevoegingen 2018

Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:

-

Overboeking vanuit de RGI in verband met overschrijding onderbandbreedte

1.200

Tussenrapportage 2018: voorstel resultaatbestemming

2.710

Onttrekkingen 2018

Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:

-

Begrotingssaldo 2017/2018

-1.333

-

Subsidie Stichting AED

-30

-

Opstartsubsidie Kompaan/ De bocht tbv activiteiten 'nieuwe' Tilburgers

-34

-

Openbare toiletten

-400

-

Samen veilig naar school

-150

-

Impuls Klimaatbestendig Tilburg

-100

-

Piushaven Levend Podium 2.0

-100

-

Negatief begrotingssaldo 2018

-1.267

-

Aanvullende subsidie Ronde Tafelhuis

-42

-

Sportondernemers Stappegoor

-242

-3.698

Stand 31 december 2018

21.576