(bedragen x € 1.000,-)

Stand 1 januari 2018

70.428

Toevoegingen 2018

Geen toevoegingen 2018

Totaal toevoegingen

0

Onttrekkingen 2018

Nieuwbouw Traverse

Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012

-2.582

Verdubbeling Bredaseweg

Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012

-847

Vervolgtraject Spoordijk

Raad 150604-03

-136

Wilhelminakanaal

Programmabegroting 2013

-5.650

Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus 

Programmabegroting 2013

-1.277

Bibliotheek van de Toekomst, transitiekosten

Programmabegroting 2013

-1.500

Groenambities spoorzone/ spoorpark

Programmabegroting 2013

-2.050

Glasvezel - Next generation network (Ftth)

Programmabegroting 2013

-512

Vakcollege

Programmabegroting 2014

-435

    Verbouwing 013 fase 2

Programmabegroting 2014

-358

    Culturele coöperatieve samenwerking

Programmabegroting 2014

-578

Ontwikkeling mediacluster

Programmabegroting 2014

-700

Stadscampus

Programmabegroting 2014

-4.000

Duurzaam vervoer

Programmabegroting 2015

-83

Ambities groen en landschap

Programmabegroting 2015

-1.500

Impuls klimaat

Programmabegroting 2015

-800

Impuls economisch domein 3 sporen

Programmabegroting 2015

-1.820

Impuls economisch domein citymarketing

Programmabegroting 2015

-500

Impuls cultuur

Programmabegroting 2015

-106

Impuls onderwijs

Programmabegroting 2015

-382

Stappegoor

Programmabegroting 2015

-2.430

Wilhelminakanaal

Programmabegroting 2017

-3.780

Fietsenstalling station

Programmabegroting 2017

-3.000

Cultuurplan 2017-2020

Programmabegroting 2017

-772

Parkmanagement

Programmabegroting 2017

-350

Kernwinkelgebied

Programmabegroting 2017

-1.115

Klimaatadaptatie

Programmabegroting 2017

-470

Overboeking naar Algemene Reserve ivm onderbandbreedte

Programmabegroting 2017

-1.200

Bijdrage onrendabele top mediacluster

B&W 170307-12, Raad 170410-12

-2.000

Parkeervoorziening Stappegoor

B&W 170425-01, Raad 170522-17

-200

Invoering Omgevingswet

Programmabegroting 2018

-815

CUPUDO

Programmabegroting 2018

-300

Herijken evenementenbeleid

Programmabegroting 2018

-500

Professionalisering binnenstadsorganisatie

Programmabegroting 2018

-330

Vergroening binnenstad

Programmabegroting 2018

-200

Professionalisering communicatie in PA/Lobby

Programmabegroting 2018

-200

I-opgave HNW

Programmabegroting 2018

-1.400

Subsdie Wereldpodium

Programmabegroting 2018

-29

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen

Programmabegroting 2018

-300

Viaducten tussen Spoorzone en Binnenstad

Programmabegroting 2018

-300

Stimuleringsfonds lokale journalistiek

Programmabegroting 2018

-75

Haalbaarheidsonderzoek IJssportcentrum

B&W 171219-47, Raad 180205-18

-200

Totaal onttrekkingen

-45.782

Stand 31 december 2018

24.646