De Tussenrapportage 2018 laat een voordelig resultaat zien van € 2.710.000,- ten opzichte van de begroting 2018. Dit resultaat is inclusief de doorwerking van de Jaarrekening 2017 en de beleidsvoorstellen.

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

2018

Doorwerking Jaarrekening 2017

774 V

Uitgangspositie

774 V

Afwijkingen en herijkingen:

  • Sociale stijging

8.570 N

  • Vestigingsklimaat

64 V

  • Leefbaarheid

283 V

  • Bestuur

10.579 V

Subtotaal programma's

2.356 V

Voorstellen:

  • Sociale stijging

-

  • Vestigingsklimaat

-

  • Leefbaarheid

230 N

  • Bestuur

190 N

Subtotaal voorstellen

420 N

Resultaat Tussenrapportage 2018

1.936 V

Resultaat t/m Tussenrapportage 2018

2.710 V

Structurele doorwerking*

2019

2020

2021

2022

Sociale stijging

545 N

638 N

647 N

352 N

Vestigingsklimaat

59 V

45 N

80 N

196 N

Leefbaarheid

274 V

141 V

167 V

178 N

Bestuur

600 N

600 N

600 N

613 N

Totaal

812 N

1.142 N

1.160 N

1.339 N

* De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de begroting 2019