Bestuurlijke doelen en wettelijke taken

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Invoering Tax control ligt op schema. Functies van Tax controller en fiscaal jurist zijn ingevuld.
 • AVG: In 2016 is - ter voorbereiding op de AVG implementatie - het privacy managementplan 2016-2020 door de directie goedgekeurd. Ook al voldoen we op 25 mei 2018 niet volledig aan de AVG, we lopen, overeenkomstig de afspraken binnen het  goedgekeurde plan, op schema.
 • De werving van de CISO (Chief Information Security Officer), in het kader van informatiebeveiliging, duurt langer dan gepland.

Efficiënte en optimale inrichting van de primaire processen

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Het Nieuwe Werken ligt op schema.
 • Organisatieontwikkeling en Strategisch HRM verlopen volgens geactualiseerd plan.

Efficiënte en optimale inrichting van de ondersteunende processen

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Het nieuwe Intranet is sinds begin 2018 online en helpt om informatie te delen en digitaal samen te werken met collega's en met de stad.
 • In het kader van organisatieontwikkeling/ strategisch HRM wordt 'het verhaal van de organisatie' uitgewerkt, om de kernwaarden van de organisatie (verbindend, daadkrachtig en vernieuwend) breed te laden en te delen.
 • Voorbereidingen voor verwerking elektronisch factureren vanaf april 2019 verlopen zoals gepland.
 • Gemeente Tilburg werkt steeds meer samen met Breda en Eindhoven, op het vlak van bedrijfsvoering.

Indicatoren bedrijfsvoering

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Lichte afname aantal boventalligen van 18 naar 16.
 • 91% facturen leveranciers binnen 30 dagen betaald (norm 90%).
 • Ziekteverzuim met 6,6% ruim boven streefcijfer van 5,3%.

Personeel

Programmabegroting 2018

Tussenrapportage

Formatieontwikkeling

1.910 fte

1.935 fte

Boventalligen

18  medewerkers

16 medewerkers

Ziekteverzuim

5,3%

6,6%

Indicatoren

Programmabegroting 2018

Tussenrapportage

Afhandeling brieven *)
(% binnen 8 weken afgehandeld)

95%

96%

Afhandeling mails
(% binnen 2 dagen beantwoord; mails via klantcontact-centrum)

85%

88,5%

Betalingstermijn
(% facturen binnen 30 dagen betaald)

90%

91%

*) Dit betreft 2.882 brieven die in het DIS (Documentair Informatie Systeem) zijn geregistreerd. Vanwege de uitfasering van het DIS wordt nog maar een klein deel van de inkomende brieven afgehandeld via dit systeem. Het merendeel loopt via het Zaaksysteem. We werken aan de ontwikkeling van een nieuwe indicator vanuit het zaaksysteem.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Er worden veel rapportages uitgebracht door de nationale toezichthouder die om actie vragen. Hierdoor ontstaat een capaciteitsprobleem wat remmend werkt op de implementatie van de AVG.
 • Binnen de bedrijfsvoering zien we in 2018 een fors tekort ontstaan op IT

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,2 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Nominale loonontwikkeling (0,3 V)
 • Overig (0,1 N)